قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

چمبر زده و خمیده روی میزش

صد گونه گزینه چیده روی میزش !

ای وای چرا گزینه ها قاطی شد ؟!!

یک شیر گمان پریده روی میزش !

                                                     "ع.شیرخانی.ابر"


نظرات  (۱)

مثل همیشه عالی و پر مضمون