قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

در کوتاه ترین روز سال، بلندترین دعایتان مستجاب باد


بلبل به چمن، لاله به باغ است امروز

بازار طرب، عجیب داغ است امروز

ای منتظران حضرتش خوش باشید

کوتاه ترین روز فراق است امروز

                                                      "ابر"