قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

گفتند غم گرسنگی دارد طفل

گفتند که اشک تشنگی دارد طفل

سر داد به راه دوست شاید فهمند

تنها غم ناب بندگی دارد طفل

                                                   الاحقر

نظرات  (۱)

تا حالا دیدى انگشتت رو بذارى کف دست نوزاد چطورى انگشتت رو محکم میگیره!؟

 الهى  شش ماهه اباعبدالله(ع) دستت رو همونجورى بگیره...