قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

یک ، دو، سه ، چهار ... ، هفت ، تاجمعه بعد

رنگ دل ما چو نفت ، تاجمعه بعد

این هفته نشد عزیز ، یادت باشیم !

امروز که شنبه ... ، رفت تاجمعه بعد

                                                  "الاحقر"

نظرات  (۱)

کاش می شد در میان لحظه ها
لحظه دیدار را نزدیک کرد.
پاسخ:
کاش می شد کاش ها ...