قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

فارغ ز تمام رنج های بی حد

آشفته چنان باد که با عشق وزد

هر روز شوی زائر سلطان رئوف

ای خوش به تو، ای قطار تهران مشهد

                                                     "الاحقر"

نظرات  (۱)

برایم نوشته بود
حتی اهواز مشهد ..
:)
پاسخ:
امّا من ...