قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

گشتی چو معلمیّ و یادم دادی

از چشمه علم خود ، سوادم دادی

در رشته عشق ، در دبستان فراق

با مدرک دکترا ! به بادم دادی

                                                "الاحقر"

نظرات  (۱)

شعر انتخاباتی آیا؟
:)
خواستم یک نکته انحرافی بگم.
پاسخ:
فدای خواستنت ...