قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

عزیزا درد تو با من چه ها کرد

خزان زرد تو با من چه ها کرد

چه سرما خوردنی ! از پا فتادم

نگاه سرد تو با من چه ها کرد !

                                                   "الاحقر"

نظرات  (۱)

آروزمیکنم دردهایتان مرهمی یابند و آرامش قلبتان را فراگیرد انشالله
پاسخ:
انشاالله ...