قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

    گفتم که عزیز ، بال و پر می خواهم

     داروی شفای این جگر می خواهم

    خندید به زیر لب ، شنیدم می گفت :

  "زودست ! تو را شکسته تر می خواهم"

                                                                                 "الاحقر"

نظرات  (۴)

وای خدا عجب سروده ای!!!!
خیلی لذت بردم!
-----------------------------------------------
نظر لطفتون ...
آخرم میمیرم و کسی هیچ نخواهد نفهمید
دلم از من غم خورد ...
سلام ممنون که بهم سر زدی
وب زیباست و حس وحالت منوبه وجد میاره
موفق باشی وسر بلند
کسی چه می داند
من و این اردیبهشت..
چقدر با هم حرف داریم....!
-----------------------------------------
من و این اردی بهشت ...