قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

چشمان جهانیان به ایران معطوف

sun ایی ست که پنهان نشود با sunroof

یک پاس دقیق ، سرنوشت ما را ...

ای کاش شود "ظریف"مان هم "معروف"

                                                         "الاحقر"

نظرات  (۱)

سلام علیکم
خیلی خوب بوددادا
آفرین بر ذوق و قریحه شما

التماس دعا
پاسخ:
سلام
خراب مون نکن دادا
عزیزی