قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی


می بوسم و کنار دلم میگذارمت

ای حلقه حلقه غم ، به خدا میسپارمت

شاید که سال بعد نبودم کنارتو

اما رفیق تا به ابد دوست دارمت

                                                             #ع_شیرخانی_ابر