قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

گفتند که ائتلاف ، رحمت ، نعمت

بستند به ناف ما که وحدت ، وحدت

شد رهبرمان ز دوستان ، دشمن شاد

لعنت به تو اختلاف ، لعنت ، لعنت

                                                  "الاحقر"

نظرات  (۱)

لعنت لعنت