قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

دل رفته ز غم ز غصّه ، در حال کما

بگذشته ز تب ، حرارت سینه ما

اینقدر مزن به آب و آتش ای دوست !

تنهایی من با دو سه پیغام شما ...

                                                 "الاحقر"


نظرات  (۱)

ba man bodii bi maze....