قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی
در جام، همه زهر و کمی هم ز " می" است
جنس اش ز همان شراب املاک "ری" است
ای آنکه امید بسته ای بر تغییر
بدعهدی شیطان ، نه صفت ، ذات " وی" است
                                                                                    "ابر"

نظرات  (۱)

  • سید محمد رضی زاده
  • اعوذ بالله من الشیطان الرجیم...
    پاسخ:
    الم اعهد الیکم یا بنی آدم ...