قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

چون خار گلی به زیر یک پوست گذشت

چون زهر که با عسل به یک جوست گذشت

یک عمر فقط روزشماری فراق

افسوس! چه روزها که بی دوست گذشت

                                                           الاحقر

نظرات  (۲)

چنان پر شد فضای سینه از دوست
که فکر خویش گم شد از ضمیرم ...


زیبا می نویسد قلمتان سبز دوست عزیز.....
..........................................
لطفتان مستدام ...
فانی قریب ...