قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

برخیز و ببین که سیرت و صورت را ...

در حرف و عمل ! صحیفه نورت را ...

برگرد ، ببین که سامری های زمان

این سیّدِ جانشینِ رنجورت را ...

                                                                                               "ابر"

نظرات  (۱)

  • سید محمد رضی زاده
  • آه از آنها که به نام تو در پی پول و پله و پلو هستند...
    پاسخ:
    آه از غریبی ماه ...