قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

یک عدّه پی دیدن داس مه نو

یک عدّه پی فطریه گندم و جو

ای خوش به زلال قلب آنکس امشب

کاو مست رصد کردن ماه رخ تو

                                                  "الاحقر"

نظرات  (۲)

امشب بساط میهمانی خدا برچیده می شود.
لایک:)))))