قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

اشک چشمم را سپردم بعد هیئت ، زرگری

گفتمش : دار و ندارم را به قیمت می خری !؟

خنده ای زد، گفت : کار ما به غیر از سنگ نیست

بهر این گنج روان جز حق نیابی مشتری

                                                            "الاحقر"

نظرات  (۱)

  • گدای امام رضا
  • خیال کردم شما قصد دارید اون ور کد رو بزارید
    در هر صورت ممنون
    شما هم لینک شدید