قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

آماده، به انتظار امر مولا

امروز نشد نهایتاً تا فردا

ای وای اگر که پای کج بگذارند

سجّیل به سجّیل ، تل آویو ، حیفا ...

                                           "الاحقر"

نظرات  (۱)

  • گدای امام رضا
  • امروز نشد نهایتا تا فردا
    پاسخ:
    نحن منتظرون ...