قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی


پر می زنیم و باز به بالا نمی رسیم 

 پابند شب شدیم و به فردا نمی رسیم

 در پهنه ی کویر فقط دور می زنیم

 هر قدر که می رویم به دریا  نمی رسیم

تا دل ز عشق های مجازی نکنده ایم

مجنون نمی شویم و به لیلا نمی رسیم

سرگرم چندتا غزل پوچ و ساده ایم

 با این دروغ ها که به مولا نمی رسیم ...

نظرات  (۲)

روزی که با دست عشق به پیکرم جان زدند/قباله ی قلبمو به نام سلطان زدند...

تا دل ز عشق های مجازی نکنده ایم...
--------------------------------------------------------------------------------------------
پرچم سبز حرم قبله نمای دل ...
 • حقیرتر از الاحقر
 • پر می زنیم و باز به بالا نمی رسیم

  پابند شب شدیم و به فردا نمی رسیم

  در پهنه ی کویر فقط دور می زنیم

  هر قدر که می رویم به دریا نمی رسیم

  تا دل ز عشق های مجازی نکنده ایم

  مجنون نمی شویم و به لیلا نمی رسیم

  سرگرم چندتا غزل پوچ و ساده ایم

  با این دروغ ها که به مولا نمی رسیم ...