قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

هر لحظه مرا ، می بردم از سر ، هوش

این شمس و قمر که خفته در یک آغوش

تاریخ ولادت و شهادت را بین

مه دور زند به دورِ شمسِ شش گوش

                                                                              "ابر"