قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

ای کاش به جای این همه بیننده ...

ای کاش برای این همه بیننده ...

شرمنده ام آقا که به قدر یک جام ...

ای کاش دعای این همه بیننده ...

                                                      "الاحقر"

نظرات  (۱)

سلام دوست

 

واقعا هم : کاش دعای این همه بیننده . . .