قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

لا حول به مقدم شریفش گویید

احسنت به تدبیر حریفش گویید !

از بابت حج و جدّه و داعش هم

تبریک به تبریک ظریفش گویید

                                                     "الاحقر"

نظرات  (۳)

مضحک اینکه اینها خود را صاحبان تدبیر میدانند!
مضحک اینکه اینها خود را صاحبان تدبیر میدانند!
سلام
خیلی خوب بود
کاش همیشه توجه کنیم که به چه بهایی؟!
به بهای خون کودک یمنی؟!
پاسخ:
سلام بزرگوار
کاش ...