قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

وقتی به نام و یاد شما آب میخوریم


انگار جای آب می ناب میخوریم


مردم به نرخ روز اگر میخورند نان


    ما نان به نرخ حضرت ارباب میخوریم ...